• 2. nesil
  • pilot (vecihi)
  • 4033
  • yaklaşık 7 yıl önce