• 1
  mustafa cengiz başkanımın son beyanatı.

  "ne olacağını bekliyoruz. mevlam neyler, neylerse güzel eyler. bir şey diyemiyorum."

  bir iş üstüne düşme,
  olduysa inâd etme,
  haktandır o, red etme,
  mevlâ görelim neyler,
  neylerse, güzel eyler.

  ibrahim hakkı (tefvizname şiirinden bir dörtlük)

  şiirin tam hali:

  hak şerleri hayr eyler
  zan etme ki ğayr eyler
  ârif ânı seyr eyler
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  sen hakka tevekkül kıl
  tefvîz it ve râhat bul
  sabr eyle ve râzı ol
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  kalbin âna berk eyle
  tedbîrini terk eyle
  takdîrini derk eyle
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hallâk-ı rahîm oldur
  rezzâk-ı kerîm oldur
  fa’âl-i hakîm oldur
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  bil kâdî-i hâcâtı
  kıl âna münâcâtı
  terk eyle murâdâtı
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  bir işi murâd etme
  olduysa inâd etme
  haktandır o red etme
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hakkîn olıcak işler
  boşdur gam u teşvişler
  ol hikmetini işler
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hep işleri fâikdır
  birbirine lâyıkdır
  neylerse muvâfıkdır
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  dilden gamı dûr eyle
  rabbinle huzûr eyle
  tefvîz-i ümûr eyle
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  sen adli zulüm sanma
  teslim ol oda yanma
  sabr et sakın usanma
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  deme şu niçin şöyle
  yerincedir ol öyle
  bak sonuna sabr eyle
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hiç kimseye hor bakma
  incitme gönül yıkma
  sen nefsine yan çıkma
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  mü’min işi reng olmaz
  âkıl huyu ceng olmaz
  ârif dili teng olmaz
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hoş sabr-ı cemîlimdir
  takdîr-i kefîlimdir
  allah kim vekîlimdir
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  her dilde ânın adı
  her canda ânın yâdı
  her kuladır imdâdı
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  nâçâr kalıcak yerde
  nâgâh açar ol perde
  dermân eder ol derde
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  her kuluna her ânda
  geh kahr u geh ihsânda
  her ânda o bir şânda
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  geh mu’tî u geh mânî’
  geh dârr u gehî nâfî’
  geh hâfid u geh râfî’
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  geh bay ider geh miskin
  geh hurrem ü geh ğamgîn
  geh şûh u gehî sengîn
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler...

  geh ‘abdin ider ârif
  geh eymen u geh hâif
  her kalbi odır sârif
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  geh kalbini boş eyler
  geh hulkını hoş eyler
  geh ‘ışkına dûş eyler
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  az ye az uyu az iç
  ten mezbelesinden geç
  dil gülşenine gel göç
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  bu nâs ile yorulma
  nefsinle dahî kalma
  kalbinden ırağ olma
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  geçmişle geri kalma
  müstakbele hem dalma
  hâl ile dahî olma
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  her dem ânı zikr eyle
  zeyrekliği koy şöyle
  hayrân-ı hak ol söyle
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  gel hayrete dal bir yol
  kendin unut ânı bul
  koy gafleti hâzır ol
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  her sözde nasîhat var
  her nesnede zînet var
  her işte ganîmet var
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  hep remz ü işârettir
  hep ğamz ü beşâretdir
  hep ayn-ı inâyetdir
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  her söyleyeni dinle
  ol söyleteni anla
  hoş eyle kabul canla
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  bil elsine-i halkı
  aklâm-ı hak ey hakkî
  öğren edeb ü hulkı
  mevlâ görelim neyler
  neylerse güzel eyler…

  vallâhi güzel etmiş,
  billâhi güzel etmiş,
  tallâhi güzel etmiş,
  allah görelim netmiş,
  netmişse güzel etmiş…
 • 4
  https://streamable.com/geow2t

  "hakem özür dilemesini bilmeli. gerektiğinde aynadan utanıp, ayna... gece yatarken sabah kalktığımızda aynaya bakıyoruz. utanır, kendiliğinden ayrılır, bizim talebimizde değil. onur, karakter, duruş bunu gerektirir; ama kendileri bilir. ben bir şey diyemem. ben her platformda ilgili mercilerle görüştüm. onlara bir talimat vermedim, sadece yorumlarını istedim, hepsi bana katıldı. şimdi bekliyoruz, ne olacak... mevlam neyler neylerse güzel eyler. bir şey diyemiyorum..."
 • 7
  saat 13:15'te, 2019 - 2020 sezonu süper lig şampiyonluk oranları başlığında girdiğim entry. daha başakşehir maçının* hakeminin kim olduğunu bilmiyordum.

  (bkz: #2914947)

  --- alıntı ---

  galatasaray'a 1'e 35 verilmesinin anlamı; 'kalan 6 haftada hiç ümitlenmeyin; çünkü galatasaray'ın maçlarını hüseyin göçek, ali palabıyık, halis özkahya, mete kalkavan, cüneyt çakır ve fırat aydunus yönetecek' demek.

  izleyip göreceğiz.

  (bkz: mevlam neyler neylerse güzel eyler)

  --- alıntı ---