• 6. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 11024
  • yaklaşık 1 yıl önce