• 4
  bu sene için başvurular başlamıştır. zor ve uzun bir süreç olduğunu gs camiası içinde en iyi bilen 10 kişiden biriyim desem inanın yalan olmaz. ama almıyorlar diye bir şey yok. geç alınıyor olabilinir ama uğraşırsan, kovalarsan, her fırsatı her kapıyı son ana kadar kovalarsan bir şekilde oluyor. dediğim gibi istiyorsanız gerçekleşmesini pes etmeden başvuruya devam.

  --- alıntı ---

  "değerli üyemiz,

  galatasaray spor kulübü üyelik başvuru süreci, tüzüğümüzde belirtildiği üzere 1 haziran - 31 ağustos tarihleri arasında olacaktır. covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında;

  1 – başvurular ali sami yen stadı’nda, 11.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arası sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim alınacaktır.
  2 - başvuru formları galatasaray resmi sitesinden, ali sami yen stadı sicil kurulu'ndan ve gs kalamış tesislerinden temin edilebilir.

  galatasaray ailesi’ne katılma arzusundaki üye adaylarımızın ve referans üyelerimizin izlemeleri gereken prosedür hakkında aşağıdaki hatırlatmaları yapmak isteriz.
  • tüzüğümüzün 10. maddesi gereğince, üyelik için başvuruda bulunan kişilerin “kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş” olması gerekmektedir. kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.
  • başvurular yapıldıkları yıl için geçerli olduğundan, geçmiş yıllarda başvuru yapmış adayların eski formları, kayıt numarası değiştirilmek suretiyle kullanılamamaktadır, bu nedenle üye adaylarının 2020 yılı başvuruları için yeni form doldurmaları gerekmektedir.
  • başvuru formu gerektiği gibi doldurulmuş, başvuru sahibinin kendi imzası ile 2 referans üyenin imzaları eksiksiz olmalıdır.
  • başvuru formu ile birlikte, nüfus sureti, adli sicil kaydı, özgeçmiş ve 6 adet vesikalık fotoğraf teslim edilmelidir.

  üye aday başvurularının tüzüğümüze uygun şekilde yapılması ve kabulü için, siz değerli üyelerimizin bu hususlara hassasiyet göstermesini rica eder, varlığınızla galatasaray ailesi’ni yarınlara birlikte taşımak dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

  galatasaray spor kulübü sicil kurulu
  sicil kurulu iletişim
  sicil@galatasaray.org
  0212 305 19 05

  galatasaray spor kulübü üyeliği ile ilgili tüzük maddeleri:
  üyelik için başvuru süreci
  madde 9:
  kulübe üye olmak isteyenler 1 haziran - 31 ağustos (otuz bir ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler.
  başvuru işlemi
  madde 10: üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
  10.1) aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
  10.2) beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
  10.3) kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,
  10.4) yeteri kadar fotoğraf vermek,
  10.5) mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini kulüpte kayıttan geçirtmek,
  10.6) yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.
  kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

  --- alıntı ---
Altyapı çalışmaları sebebiyle birtakım hatalarla karşılaşılması muhtemel. En kısa sürede hatalar giderilecektir!