• 209
  her 10 kasım'da özlemle andığımız ulu önder.

  ''açtığın aydınlık yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz''

  öncelikle onu tanımlayan dünya liderlerinin söylediği sözler olarak şunları yazmak isterim:
  'mustafa kemal gibi büyük çapta kudret sahibi bir adamın başınızda bulunması sizin için ne kadar büyük bir kuvvet ise onun
  dostluğu bizim için de aynı şekilde kuvvet ve bahtiyarlıktır! ..... (hitler)

  'yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.' (david lloyd george - ingiltere başbakanı)

  'mustafa kemal atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.' (ben gurion, israil başbakanı)

  'atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye'nin doğması, yeni türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, atatürk' ün türk halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.' (john f. kennedy)

  ve kendisinin gençler için söylediği şu sözleri yazarak,onu aradığımızı ve andığımızı belirtmek istiyorum;
  'sayın gençler, yaşam savaşımdır. o nedenle hayatta sadece iki şey vardır: yenmek, yenilmek. size, türk gençliğine verdiğimiz ve bıraktığımız vicdani armağan, sadece ve hep yenmektir ve inanıyorum ki hep yeneceksiniz. ulusun saygınlığı ve yükselme koşulları bakımından yapılacak işlerde ve atılacak adımlarda hiç duraksamayınız. ulusu o yükselişe ulaştırmamızı önleyecek engellere hep birlikte göğüs gereceğiz... kesinkes o amaca ulaşacağız. bu ulus sizin gibi evlatlarıyla hak ettiği yüceliğe erişecektir'...... mustafa kemal atatürk...
App Store'dan indirin Google Play'den alın