• 20
    bir faydası yoktur. yermenin de bir faydası yoktur. binaenaleyh, rakip futbolcuyla ilgili herhangi bir subjektif perspektifin bizim takımla bir ilgisi bulunmamaktadır. bilgi değeri de taşımamaktadır. zaten bu tarz övgü/yergilerin televizyondan ya da internetten tüketilen içeriklerden süzüldüğü yüzde 90 sabittir.

    rakiple maçın vardır, "x futbolcusu y mevkiinde z işini t kalitede yapıyor, karşısında bizim s oyuncusu oynayacak şöyle böyle zaafları var şu şu önlemi almak elzemdir" gibi analizler bence bu sınıfa girmiyor.

    veyahut rakip bir mevkide bir oyuncu türü seçimi yapıp, aynı seçimi yapan bizden daha çok ya da daha az verim almıştır. aynı ligde olduğumuz ve aynı rakiplerle oynadığımız için (bak bu düpedüz yalandır. ben söyledim ama ben inanmadım) yapısöküm uygulayıp sebep/sonuç ilişkisi çıkarmaya çalışmak yine çok mantıklı olabilir. bunları yapınca övmüş ya da yermiş olmuyor, gerçekliği anlamaya çalışmış oluyorsunuz. bu tarz analiz girişimlerinin de yarısından çoğu yanlış. ama en azından yanlışlanabiliyor. "adam ligin içinden geçiyor", "ligi g-string'inde sallıyor" önermelerini doğrulamak da yanlışlamak da mümkün değil. kendi oyuncumuza söylendiğinde sinerji, kenetlenme, sevgi, sporun olmazsa olmazı batıl inanış gibi başlıklarda anlaşılabiliyor ancak aynısını rakibe yapmanın anlaşılabilir bir tarafı yok bence.
App Store'dan indirin Google Play'den alın