• 1
  gördüğüm zaruret üzerine bu hususta yaygın bilinen yanlışı düzeltmek adına bu başlığı açmak durumunda kaldım.

  eminim bu sözlükte benden daha deneyimli başka avukatlar da hakimler de savcılar da vardır. özel hayat ''ev veya 4 duvar'' ile sınırlı değildir. kamuya açık alanda da futbolcuların, sanatçıların ve hatta ''sizin'' de özel hayatınızın sınırları vardır. kimsenin de rızanız olmadan ''kamuya açık alandasınız'' diyerek sizi kaydetmeye, ifşalamaya hakkı yoktur.

  buna katılmayanlar kısa bir süreliğine elimde video kamerayla kapınızda gün boyu beklediğimi, evinizden her çıktığınızda kayda başlayıp her gittiğiniz yere peşinizden geldiğimi ve ifşalamak için açığınızı aradığımı düşünsün.

  edit: emsal karardan bir kesit ;

  --- alıntı ---
  ...

  sanığa isnat edilen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, tck’nın dokuzuncu bölümündeki özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan olup, salt gazetecilik mesleğini icra etmek, meslek mensubuna, kişilerin özel hayatlarına koşulsuz ve sınırsız şekilde müdahalede bulunma hakkı vermez. bilinmesinde kamu yararı olan bir bilgiye ulaşmak saikiyle hareket edilmesi ya da tesadüfen böyle bir bilginin öğrenilmiş olması halinde dahi bu sonuç değişmez. aynı şekilde; cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, politikacılar, bürokratlar, diplomatlar, bilim adamları, sanatçılar, sporcular gibi içinde bulundukları konum, mesleki faaliyetleri veya görevleri nedeniyle kamuoyu tarafından tanınan kişilerin, özel hayatlarının dokunulmaz ve gizli alanlarının, toplumda yer alan diğer kişilere oranla, daha sınırlı olması, bu kişilerin özel hayatlarına, ağır, ölçüsüz ve haksız müdahalede bulunulabileceği anlamına gelmez. aksinin kabulü, kişilerin özel hayatlarını, anayasal ve yasal korumadan yoksun bırakır. basın ve yayın organları; bilgi edinme, bilgiyi yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını kullanırken ve habere ulaşmada, kamu yararını gözetmek zorunda oldukları gibi, haber içeriğinin görünür gerçeğe uygun ve güncel olup olmadığını özenle irdelemek, haberin verilişinde tahkir edici bir dil kullanmayıp, ölçülülük ilkesine de uygun davranmak mecburiyetindedirler.

  ...
  (yargıtay 12.ceza dairesi - karar : 2014/10228)
  --- alıntı ---