resim
Mohammed Kesselly Kamara
Takım:FC Astana
Mevki:Sağ Kanat
Yaş:24
Boy:1.84
Uyruk:Liberya