• 101
  tamamen kuyruk acısı ve dostlar alışverişte görsün mantığı ile okan buruk hocamızı aşağıdaki maddelerden şikayet eden geçersiz oluşum.

  --- alıntı ---

  tehdit veya hakaret içeren tezahürat

  madde 14 – (1) spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında elli günden az olmamak üzere adlı para cezasına hükmolunur.

  (2) spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların yazılı pankart taşınması veya asılması ya da duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  (4) (ek:4/7/2019-7182/8 md.) birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin; her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır.

  --- alıntı ---

  --- alıntı ---

  şiddete neden olabilecek açıklamalar

  madde 22 – (1) sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşbin türk lirasından ellibin türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

  (2) birinci fıkra kapsamına giren fiillerin spor kulübü veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza beş katına kadar artırılır.

  (3) birinci fıkra kapsamına giren fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanır. bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle uygulanır. koruma tedbiri olarak yasak kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, bu tedbir bakımından da uygulanır. (mülga cümle:4/7/2019-7182/17 md.)[23]

  (4) birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, haber verme ve eleştiri hakkının sınırları asılarak yayımlanması halinde, ilgili basın ve yayın organının işleticisi olan gerçek veya tüzel kişiye, yüzbin türk lirasından beşyüzbin türk lirasına kadar idari para cezası verilir. birinci fıkra kapsamına giren fiillerin tekrar tekrar yayımlanması halinde, haber verme hakkının sınırları asılmış kabul edilir.

  --- alıntı ---

  https://www.mevzuat.gov.tr/...&MevzuatTertip=5

  twitter (x) üzerinden arda kardeşler beni dava ettiğinden beri bu konuları biraz araştırıyorum ve şunu çok net söyleyebilirim, tüzel kişilere ettiğiniz küfürler hakaret sayılamıyormuş. bunu mesleği avukatlık, özrü de fenerbahçeli olan derneğin bilmemesinin imkanı yok. tamamen kendi taraftarını avutma amaçlı aksiyonlar bunlar. çok istiyorlarsa kurucumuza küfreden 15-20 bin bindirilmiş kıtayı şikayet etmek ile başlayabilirler adalet aramalarına.

  normalde küfüre karşıyım, güzellikler olsun sporda ama can yücel ne güzel demiş;

  "bana şiirlerinde küfür etme diyorlar usulsüz. lan bu kadar orospu çocuğunu nasıl anlatayım küfürsüz?"
 • 105
  bu suç duyurusu olayını, şikayet olayını bir avukat olarak söylüyorum çok ciddiye almayın. dışarıdan çok havalı bir şey gibi duruyor farkındayım ama türk yargısında içi çok boş bir şeye dönüşmüş durumda. şahsen ben adliye önünde avukatların ellerinde çanta, bazen üzerlerinde cübbe ve ciddi bir yüz ifadesi ile paylaşılan fotoları eşliğinde yapılan ''suç duyurusunda bulunuldu'' haberlerine gülüyorum sadece.
App Store'dan indirin Google Play'den alın