• 4. nesil
  • yazar
  • (kiralık futbolcu)
performans açısından kısa bir süre devre dışı.